SSS

SSS

1.AVB Biyoteknoloji A.Ş. kimdir, neyi amaçlar?

2020 yılında COVID-19 pandemisini durdurmak amacıyla kurulmuş, güçlü bilimsel altyapıya sahip bir Türk şirketidir. En önemli amacımız tüm canlılığın sağlıklı yaşam ve tedaviye ulaşım hakkını sunmaktadır.

I. Virüslerin Lipit Zarının Yok Edilmesi Üzerine Elektriksel Uyarımın Etkisinin Raman Spektroskopik İncelenmesi - İstanbul Üniversitesi Atom ve Molekül Fiziği

Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre, Moleküler Ayrıştırma Yöntemi ile virüslerin bütünlüğünü oluşturan yağ̆ molekül yapılı zar tabakalarının ayrıştırılarak, virüslerin insan vücudu içinde etkisiz hale getirilebileceği ispatlanmış̧ oldu.

II. Dr. Biolyse Cihazı ile Sağlanan Akıllı Sinyallerin Vücut İçerisinde Süper Dezenfektan Görevi Görerek Güçlü Antimikrobiyal Etki Sağlar - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Sonuç: Vücut sıvıları, doku ve organlara hiçbir zarar vermeden, antibakteriyel, antioksidan, antiinflamatuar ve antiapoptotik etkileri kanıtlanmıştır. Yan etki saptanmamıştır.

III. Tanısı Konulmuş Sahipli Hasta Kediler Üzerinde Yapılan Kedi Koronası (Feline Coronavirüs / FIP) Klinik Çalışması - Çoklu Merkezlerde

Sonuç: Feline Coronavirüs’e bağlı gelişen Efüziv (Islak) FIP formu hastalarında; 

•         Tüm iç organlarda görülen inflamasyon düzelmesinde,
•         Damar endotel hasarlarının düzelmesinde,
•         Batında biriken efüzyonun, herhangi bir müdahale olmadan azalması veya tamamen kaybolmasında,
•         Organlarda görülen doku hasarlarının düzelmesinde,
•         Hematolojik ve biyokimyasal değerlerin normale dönmesinde,
•         FIP nedeniyle büyüme geriliğinin düzelmesinde,
•         Genel durumların normale dönmesinde etkililik göstermektedir.

Feline Coronavirüs’e bağlı gelişen Nörolojik (Kuru) FIP Formunda olan hastalarda ise;

•         Spinal cordda ve merkezi sinir sisteminde oluşan inflamasyon düzelmesinde,
•         Beyinde görülen hidrosefali ve ensefalitin düzelmesinde,
•         Beyin sapındaki ödemin dağılması ve sinyal akışının düzelmesinde,
•         Görme ve duyma kayıplarının düzelmesinde,
•         Gözdeki üveit tablosunun ve göz merceğinin düzelmesinde,
•         Dil ve yutağın çalışmasının düzelmesinde,
•         Hematolojik ve biyokimyasal değerlerin normale dönmesinde,
•         FIP nedeniyle büyüme geriliğinin düzelmesinde,
•         Genel durumların normale dönmesinde etkililik göstermektedir.

Uygulanan tedavi protokolü ile FCoV klinik çalışması %95 oranında tedavi etkililiği sağlanmıştır. Çalışma süresince hiçbir yan etki görülmemiştir.

IV. Sahipli Tanısı Konulmuş Hasta Köpekler Üzerinde Yapılan Köpek Koronası (Canine Parvovirüs / CPV) Klinik Çalışması - Tek Merkezli

Sonuç: Canine Parvovirüs kaynaklı köpeklerde görülen, halk arasında “Kanlı İshal” olarak bilinen hastalık üzerinde yapılan çalışmada;

•         Enfeksiyon sebebiyle oluşan organ ve doku hasarlarının iyileşmelerinde,
•         Viral yükün düşürülmesiyle hastalığın ilerleyişini yavaşlatması ve durdurması üzerine,
•         Bağırsaklarda başlatılan rejenerasyon ile kanlı ishalin tamamen durdurulmasında,
•         Parvo virüsüne karakterize olan ciddi kusma ve ishal sebepli kilo kayıplarının durdurulduğu, bunu takiben kilo artışlarının görülmesinde,
•         Ciddi dehidrasyon sebepli oluşan hareket güçlüklerinin yerini çok kısa sürede mobilize olmalarında,
•         Genel durumların normale dönmesinde,
•         CPV ile karakterize olan lökopeni, eritrositopeni, granülositopeni, anemi gibi hematolojik değerlerin normale dönmesinde,

Barsak epitelinde oluşan inflamasyonun tedavisinde,

•         CPV ile karakterize olan miyokardit gelişiminin engellenmesinde, gelişmiş ise tedavisinde etkililik göstermektedir.

Uygulanan tedavi protokolü ile klinik çalışma %100 başarı ile tamamlanmıştır. Çalışma boyunca hiçbir yan etki gözlenmemiştir.

Tüm mikroorganizmaların tamamını kapsayan bir tedavi sunmaktayız. Bu tedavi antibiyotik veya herhangi bir bölgeye yönelik ilaçlar kullanılmadan, vücuda akıllı sinyaller gönderilerek; tüm canlı sistemi bir bütün halinde görmekte, hastalığın şikayetlerini oluşturan patojeni yok ederken eş zamanlı olarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik birçok kombine tedaviyi aynı anda sunmaktadır. Mikroorganizmalar mutasyona uğrasalar dahi, atomik boyutta mikroorganizmaların bütünlüğünü yok edilerek vücuttan hızla uzaklaştırması tedavinin sürekli kullanımda direnç gerçekleştirmeyeceğini göstermektedir. Bunların yanında vücuda sadece akıllı sinyallerin gönderilmesi de konforlu bir tedavi sunmaktadır.

Dr. Biolyse: Akıllı sinyallerin vücut içerisine kuantum tünelleme tekniği oluşturarak gönderimini sağlayan tıbbi cihazdır.

Sinyal Tedavisi: Dr. Biolyse cihazı ile sağlanan, düşük kaloride enerji ile yüklenmiş elektronların belirli bir frekans ve dalga boyunda sinyaller şeklinde vücut içerisine tıbbi elektrotlar ile verilmesidir.

Dr. Biolyse EN 60601-1 ve EN 60335-1 : 2012 + AC:2014 + A11: 2014+ A13:2017+A14:2019+A15:2021 standardı uyarınca gerekli testlerden geçmiştir. Cihazların güvenirliği TSE standartlarına uygun, TÜRKAK akreditasyonlarına sahip bağımsız test merkezlerinde yapılan testler sonucu güvenirliği belgelendirilmiştir.

Dr. Biolyse cihazının yapılan bilimsel çalışmalarda hiçbir yan etkisi veya riski taşımadığı görülmüş ve ispatlanmıştır. Bunun yanında yapılan kalite testlerinde olası risklere karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.

Dünyada ilk defa kullanılan bir tedavi ürünü ve sistemidir. Muadili yoktur.

Dr. Biolyse cihazı akıllı sinyaller üreten biyoteknolojik bir tedavi sunmaktadır. Herhangi bir kimyasal veya ilaç formülasyonuna ihtiyaç duyulmamaktadır.

Yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda görülen güçlü etkililik ve güvenilirlik doğrultusunda tüm insanlığa bu tedavi sistemini ulaştırmak amacımızdır.  Bu amaç ile gerekli tüm yasal izinler alınarak, klinik çalışmamız tek merkezde başlatılmıştır.

Çalışma iki ayrı gruptan oluşmaktadır, grup seçimi hastanın tercihine bırakılmıştır.

1. Grup: Dr. Biolyse Tedavi Sistemi ile

2. Grup: Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu COVID-19 rehberi ile

Başvuran hastalarımızda belirli kriterleri taşıyan hastaların başvuruları kabul edilmektedir.

Klinik çalışmaya katılacak kişiler beş gün boyunca tek kişilik odalarda tedavileri gerçekleştirilmektedir.  Taburcu olduktan sonra 14. gün, 1. ay ve 3. ay kontrolleri yapılmaktadır. Yatış ve tedavi süreleri boyunca hastaların sağlık güvenceleri ve tüm hastane masrafları AVB Biyoteknoloji tarafından karşılanmaktadır.

Klinik çalışmaya başvurmak istiyorsanız, başvuru formunu doldurabilirsiniz: https://forms.gle/ReG61jpGK1xfwVji7

Uygulamalar sırasında tıbbi elektrotların yerleştirildiği bölgelerde karıncalanma ve kaşıntı hissedilmesi normal ve beklenen bir durumdur.

•     T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, güçlü bilimsel alt yapıya sahip güvenilir bir çalışma olması
•     COVID-19’un geçerli bir tedavisinin bulunamaması
•     Tam teşekküllü hastanede, hekim ve yetkin sağlık personelleri tarafından sunulan tedaviden yararlanma imkânı
•     Sinyal tedavisi ile daha önce yapılan tüm çalışmalarda %95 üzeri başarı sağlanması
•     Yapılan çalışmaların hiçbirinde yan etki görülmemesi
•     Tedavi süresince herhangi bir ilaç veya kimyasal madde kullanılmaması
•     Bütün süreçlerin ücretsiz olması

info@avbbio.com adresinden veya web sitemizdeki başvuru formunu doldurabilirsiniz: https://forms.gle/ReG61jpGK1xfwVji7

Klinik çalışmaya katılmaya karar verdiğinizde, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi veya Dragos Hastanesi’ne başvurabilirsiniz.

Başvuruda bulunmak için tıklayınız: https://forms.gle/ReG61jpGK1xfwVji7

Çalışma süresi boyunca tüm masraflar destekleyici olan AVB Biyoteknoloji A.Ş. tarafından karşılanacaktır.

Bu çalışmaya;

•     18 – 65 yaş aralığında kadın ve erkekle,
•     Hafif – orta seyirli COVID-19 pnömonili hastalar,
•     Yatarak takip ve tedavi edilmeyi kabul edenler,
•     Takip sırasında değerlendirilebilecek en az bir laboratuvar ve en az bir klinik bulgusu olanlar, klinik çalışmaya katılabilir.

•     Yoğun bakım takibi gerektiren, COVID-19 hastalığını ağır geçiren pnömonili hastalar,
•     Gebe ve emziren kadınlar,
•     Epilepsi, aritmi, demans, kalp yetmezliği, aktif maligniteli, pacemaker takılı olanlar,
•     Ciddi akciğer hastalığı olan bireyler ve İyi Klinik Uygulamalar kılavuzunda yer alan hassas popülasyon hastaları

klinik çalışmaya dahil edilememektedir

Klinik çalışmaya dahil edilmeniz durumunda, hangi grupta yer alacağınız tamamen sizin tercihiniz ile belirlenecektir.

COVID-19 klinik çalışması, tek merkez olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesinde yapılmaktadır.

COVID-19 klinik çalışması için;

•     Etik kurul onayı,
•     Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu onayı,
•     Gönüllü Onayı (BGOF)

alınarak çalışma başlatılır.

Uygulamalar sonrasında hasta günlük rutin aktivitelerine devam edebilmektedir.