Hikayemiz

Hikayemiz

AVB Biyoteknoloji, 2020 yılında Covid19 salgınının bir an önce sonlandırılması için tedavi geliştirme çalışmaları amacıyla kurulmuştur.

Bağışıklık sisteminin enfeksiyonlar karşısında tepkilerine dayandırılan “Bağışıklık Sisteminin Kimyasal Tampon Özelliği Teorisi” oluşturulmuş ve bu teori temelinde “Sinyal Tedavisi Hipotezi” geliştirilmiştir.Hipotezin bir tedavi yöntemi haline getirilebilmesi amacıyla Dr Biolyse® sinyal tedavisi cihazı oluşturulmuştur.

Bu yeni tedavinin etkililik ve güvenirliliğin gösterilmesi amacıyla, canlı dışında ve canlı üzerinde çalışmalar bilimsel gerekliliklere göre planlanarak yola çıkılmıştır. Tedavi etkisinin net olarak görülmesi amacıyla, hayvanlar üzerinde deneysel ve sahipli hayvan klinik çalışmaları olarak 2 kategoride çalışmalar tasarlanmış, bu çalışmalarda hali hazırda geçerli tedavisi olmayan bakteri ve virüs sebepli hastalıklarda etkiler geniş kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.

Geliştirdiğimiz bu yeni tedavi sistemi ile bakteri ve virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda daha önce ulaşılamamış başarılı sonuçlar elde edilmiş, geçerli tedavisi olmayan hastalıklar tedavi edilmiş ve edilmeye devam etmektedir.

Sinyal tedavisi hayvan sağlığında kullanılmak üzere hayata geçmiştir.

İnsanlarda tedavi özelliklerinin gösterilmesi amacıyla yurt içi ve dışında klinik araştırma çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

Ar-Ge çalışmaları ve sürekli yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye odaklanan genç ekibimizle, hikayemiz, salgın ve bulaşıcı hastalıklar tüm dünyada hayvan ve insanlardan silininceye kadar devam edecektir.