ARGE Bilim Kurulu

ARGE Bilim Kurulu

Şirketimizin geliştirdiği quantum sinyal tedavi sisteminin bitki, hayvan ve insanlarda, sağlık ve gelişimine yönelik uygulamalarının bilimsel zeminde değerlendirilmesi, yeni Ar-Ge stratejilerinin belirlenmesi ve yöntemlerin uygulamaya geçirilmesinin planlanması amacıyla oluşturulmuştur. 

Kuruldaki Uzmanlık Dağılımı

 • Atom Fiziği

 • Kimya

 • Biyokimya

 • Biyofizik

 • Mikrobiyoloji

 • Moleküler biyoloji

 • Tıbbi biyoloji

 • Fizyoloji

 • İmmünoloji

 • Genetik

 • Histoloji

 • Botanik

 • Biyomühendislik